Logo LA MAISON WINE DINING | NHÀ HÀNG FUSION PHÁP - VIỆT QUẬN 3
CÂU CHUYỆN CỦA CHÚNG TÔI

“Mang trải nghiệm ẩm thực cùng rượu vang đến với thực khách Sài Gòn”

"Chúng tôi hướng đến việc trở thành nơi - không chỉ là nhà hàng; mà trở thành ngôi nhà thứ hai của bạn"
Tầm nhìn

LA MAISON mong muốn mỗi thực khách ghé thăm sẽ chọn địa điểm này trở thành một nơi khám phá về hương vị và cảm xúc hành trình cá nhân của mình.

Sứ mệnh

Nhà hàng đưa ra tiêu chuẩn cao về văn hóa “ưu tiên yếu tố con người”, đặt khách hàng là trọng tâm đồng thời nỗ lực phát triển đội ngũ xuất sắc.

Giá trị cốt lõi

LA MAISON mong muốn mỗi thực khách ghé thăm sẽ chọn địa điểm này trở thành một nơi khám phá về hương vị và cảm xúc hành trình cá nhân của mình.

Trải nghiệm ẩm thực cao cấp
Tất cả vì con người
Sáng tạo
Thoải mái & Thanh lịch
Đề cao Giá trị bền vững & cộng đồng
5000+

Lượt khách hàng mỗi năm

50+

Đơn vị du lịch tin tưởng

300+

Sự kiện đã tổ chức