Logo LA MAISON WINE DINING | NHÀ HÀNG FUSION PHÁP - VIỆT QUẬN 3

Tặng Welcome Drink - Red Sunset

Tiệc chung, nhóm nhỏ, hội bạn
Thêm Welcome Drink, thêm cơ hội khơi đầu câu chuyện...
Đặt bàn nhóm từ 4 khách, nhà hàng tặng bạn RED SUNSET* - "Món nước mùa hè" như một Welcome Drink cho ngày tụ hội thêm hứng khởi.
Đặc biệt mùa hè này,